Getting your message across

Översättningar från svenska till engelska

Kontakta oss

Översättningar från svenska till engelska

Jag fokuserar på en enda sak; att leverera korrekta engelska texter till svenska företag, institutioner och organisationer i form av översättningar, språkgranskningar och originaltexter; texter som är direkt användbara för mina kunder utan ytterligare korrigeringar. Med det rätta ordet (the right word) helt enkelt i alla sammanhang.

Att det blir korrekt från början är viktigt. En snabb, ”billig” översättning blir ofta dyr i slutänden. Omfattande redigering och korrigering av allt från småfel till grova översättnings- och terminologifel stjäl din dyrbara tid och är påfrestande för såväl tålamodet som ekonomin.

Mitt mål är att lämna över en text till dig som kund som kan användas direkt utan vidare revidering. Du kan även få en svensk-engelsk termlista om så önskas där du kan se precis vilka uttryck och termer som har använts för ditt uppdrag och som sedan kan återanvändas för kommande uppdrag. Denna termlista kan även vara bra att ha som underlag internt för annan internationell kommunikation.

Fokuseringen på korrekta texter har tidigare resulterat i det högsta betyget för flera av mina översättningar från svenska till engelska hos EU-kommissionen och en topprankning som frilansöversättare för språkparet SV-EN.

Detta fokuserade och kvalitetsorienterade arbetet har också gett mig ett stort antal nöjda kunder sedan företaget startades 1989. Du kan se vad några av dem säger längst ned på den här sidan och jag kan naturligtvis ge nya uppdragsgivare personliga referenser.

Vill du också ha en översättning från svenska till engelska som exakt reflekterar såväl faktainnehållet som andemeningen i originaltexten är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för vidare diskussion.

Vänliga hälsningar,

Katherine Stuart, Auktoriserad Translator (Kammarkollegiet, Sverige)

ToEnglish Pty Ltd

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.