Språkgranskning av engelska texter

Många svenskar har mycket goda kunskaper i det engelska språket och väljer därför att skriva sina egna texter. Vårt uppdrag blir i dessa fall att granska, finslipa och slutjustera texten. ToEnglish Pty Ltd åtar sig att göra detaljerade språkgranskningar av olika dokument, t ex avhandlingar och andra vetenskapliga texter, avtalstexter och artiklar.

Vi säkerställer därmed att texten på alla sätt är korrekt såväl grammatiskt som vad gäller rytm och ton (vilka i många fall kan vara väl så väsentligt). Då en kvalificerad språkgranskare klarar av att granska stora mängder text på kort tid blir språkgranskningen en billig försäkring mot fel och missuppfattningar.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.